Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2006-10-15


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2006-10-05.

§ 1 Mötet öppnades av Bernt.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Johanna.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Fastighetsdeklarationen.

§ 7 Ekonomi:
Tillgångar bg. cirka 24 000:-. Kommande utbetalningar ca. 6 000:-.
Yttligare 4 000:- senare i medlemsavgifter till förbundet.

§ 8 Rapporter:
Minior 1, endast 4 barn kvar som går över till onsdagarna.
Minior 2, ledarbrist.
Junior, krockar med fotbollen än p.g.a. den fina hösten. Inbjudan
från Trekanten till en hajk.
Patrull, bra grupp och Linnea har börjat som ledare. Senior, inte många kvar i stan, det hankar sig fram.
Funktionärer: PUFFA för julförsäljningen!!. Fångarna på fortet gick
bra. Positiva reaktioner från deltagarna. Reportage i Totempålen.

§ 9 Motioner till Förbundsstämman:
Kåren beslutade att bifalla alla ärenden enligt förbundsstyrelsens förslag. Agneta, Sören, Mari och Linnea representerar Falken

§ 10 Kårtröjor:
Agneta gör en provbeställning på ca 50 st. Alla aktiva ledare skall
få en tröja. Aktiv= arbetar på avdelningar eller i styrelsen. Även ett 100-tal nyckelband skall beställas.

§ 11 Städning:
Seniorerna är intresserade, Bernt diskuterar vidare med dom.

§ 12 Rekryteringskampanjen:
Vi har varit anmälda men inte hört ett ord från förbundet. Uffe har fått
diffusa besked varför. Vi konstaterar att vårens utskick är VIKTIGT.
Vi måste även kolla rund bland de nya friskolorna.

§ 13 Övrigt:
Inköp av lysfotogen, Johanna.
En kanot saknas!!???!!
Stegen är borta!!???!!
Förrådet och snicken måste fixas till.
Julavslutningen under onsdag eller torsdag v.49. Anne kollar.
Johanna bjuder in till ledaravslutning den 8/12. Vi Tackar.

§ 14 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………