Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2006-11-15


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2006-11-15.

§ 1 Mötet öppnades av Bernt.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Marie.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Kfn-kontakten.
Vollyboll-DM
Funktionärsinbjudan till Trollhajken 2007.
Nya regler för medlemsregistrering.
1:a Priset från Älghornsjakten.

§ 7 Rapporter:
Minior, mindre med barn för tillfället.
Junior, krockar fortfarande med fotbollsträningen. Hajken med
Trekanten blev lyckad,
Patrull, en trogen skara och hajk på gång.
Senior, svårt med aktiviteter.
Närvarorapporterna skall in senast 31/12.
Kula, Reg-utb. är osäker, ny GLASS och LUVA kommer.

§ 8 Ekonomirapport:
Bg. 22.700:-
Kommande utgifter, el, vatten fjv och medlemsavg.

§ 9 Supporterklubben:
Fixardag 25/11, Bernt är med.
Loppis 25/11.

§ 10 Falkentröjor:
Modellen är bestämd, Agneta beställer snarast.§ 11 Julavslutning:
Samling vid scoutgården 18.00. Programmet startar i kyrkan 18.30.
Invigningar och märken sköter respektive ledare, avslutningen Sören.

§ 12 Terminsstarten 2007:
Avdelningsarbetet börjar v.3.
Ledarupptakt 8/1, 18.30.

§ 13 Övrigt:
Kompisvecka v.10 2007, viktigt att få ut till barnen.
Från sommarlägret 2007 intet nytt!!!
Seniorerna får 1.500:- i extra aktivitetsstöd som tack för städningen
under hösten. Marie och Anne kollar igenom och kompletterar städmaterialet.
Glöm inte ledarfesten hos Johanna den 8/12!!

§ 14 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………