Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2003-10-01


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2003-10-01.

§1 Mötet öppnades av Sören.

§2 Dagordningen godkändes.

§3 Till justeringsman valdes Johanna.

§4 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§5 Post:
Förfrågan om Julförsäljning, vi får avstå i år pga. att vi inte har någon
som kan ta hand om det.
Rapport från distriktets upptaktsmöte i Nybro.
Inbjudan från Regionförbundet om en föreläsning, Johanna och
Agneta går och lyssnar.

§6 Rapporter:
Minior 1, 16 st, 3 ledare och 3 vuxna samt KANON-stämning.
Minior 2, 16 st, 4 ledare och all funkar bra.
Juniorer, 15 st, 2 ledare och 3 seniorer och allt funkar bra.
Patrull, 15 st, 5 ledare och bra igång.
Seniorer, ledarbrist men igång i båda kårerna.

Agneta: beställning av skjortor och märken senast v. 43. Ett antal
graverskyltar skall beställas.
Medlemslängden skall justeras till den 10 okt.

§7 Distriktsstämman.
Sören anmäler 5 delegater till stämman.
Kåren beslutade att: Avslå motion nr.1, samt att följa FS förslag.
I övriga ärenden beslutades om bifall.
Mammorna hjälper till med fikat som är innan förhandlingarna.
§8 Städdag.
Lördagen den 18 okt. kl.9-15. Uffe ordnar till en inbjudan och
Sören en container. Fika beställer vi under tiden.
Jenny ansvarar för köket, Sören för förrådet och Uffe för
snicken.


§9 Övrigt.
Sören ordnar en ”vettig” ledarlista.
Det behövs flera nycklar till scoutgården, Sören kollar detta.
Uffe och Agneta presenterade det nya programmet i ett eget
”kårupplägg”. Materialet var gediget och mycket överskådligt.
Styrelsen uppmanar avdelningarna att använda och utvärdera
programmet så att vi formellt kan anta det vid nästa kårstämma.

§10 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………