Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2003-10-28


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2003-10-28.

§1 Mötet öppnades av Essan.

§2 Dagordningen godkändes.

§3 Till justeringsman valdes Agneta.

§4 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§5 Post:
Distrikts post med protokoll.
Nytt datum för RM 2004 är den 14/4, 1 dag, i Kronoberg..
SSF-post med allmänt innehåll.

§6 Rapporter:
Minior 1, 15 st, 3 ledare och 3 vuxna.
Minior 2, 15 st, 4 ledare och allt är bra.
Juniorer, 15 st, 2 ledare och 3 seniorer och allt är bra.
Patrull, 15 st, det rullar på.
Seniorer, BOFS vann TÅRT-DM, GRATTIS!!!!!!

Agneta: beställning av skjortor och märken är på gång.
Essan: Medlemslängden måste justeras snarast!
Sören: Uthyrningen går bra.

§7 Läger.
Vi har 2 lägeralternativ till sommaren 2004. Ett arrangeras av Kronobergs scoutdistrikt och ett av Folkunga scoutdistrikt.
Vi anmäler intresse för lägret i Kronoberg den 27-31 juli –04.
Preliminär kostnad är 900:- för det långa lägret och 450:- för
det korta. Johanna sköter om vår intresseanmälan.
§8 Städdag.
Lördagen den 18 okt. kl.9-15. Uffe ordnar till en inbjudan och
Sören en container. Fika beställer vi under tiden.
Jenny ansvarar för köket, Sören för förrådet och Uffe för
snicken.§9 Julavslutningen.
Avslutning i Johanneskyrkan onsdagen den 3/12 kl. 18.30.
Sören ordnar lappar att dela ut. Dessa finns i scoutgården f.o.m. den 17/11.

§10 Övrigt.
Agneta tackade för uppvaktningen med ryggsäck och blommor på sin 50-årsdag.

§11 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………