Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2007-02-05


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2007-02-05.

§ 1 Mötet öppnades av Agneta.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Johanna.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Diverse från SSF och distriktet.
Scoutalmanackan.
Eko-stämman, strategimötet.
Info om de nya stadsbidragen (krångligt).
Trollhajken, ledarskoj 8/3.
Samrådet i Växsjö.

§ 7 Rapporter:
Minior, en praktikant från gymnasiet hjälper till.
Junior, få men tappra barn.
Patrull, en trogen skara som alltid kommer.
Senior, låg verksamhet.
Funktionär, det finns skjortor att sälja. De nya tröjorna finns
att prova och beställa. 200:- för cl-storlekarna och 400:- för
s-xl storlekarna.
6000:- har kommit in i medlemsavgifter t.o.m. 5/2.
Maila till Essan om det är förändringar i medlemslistan!!
Majblomman 2007 kommer att säljas som vanligt.
Kula, Rufsen är inställd. Få deltagare på D-tinget. Lågt
intresse för kursutbudet.

§ 8 Ekonomirapport:
Bg. ca. 40.000:-. Driftbidraget från kommunen blev ca. 33.000:-.
Utlägg för de nya tröjorna ca. 5.000:-.
Essan skall flytta 5.000:- från Riskfonden till Räntefonden.

§ 9 Supporterklubben:
Vi bjuder in dom till nästa styrelsemöte.

§ 10 Falkentröjor:
Ta upp beställningar snarast!!

§ 11 Ekonomistämman:
Kåren ordnar fika till deltagarna (Anne).

§ 12 Kårstämman den 19/3:
Kallelse ut v. 7.
Fika från 18.30.
Förhandlingarna börjar 19.00.
Varje avd. skriver några rader om året 2006 till verksamhets-
berättelsen.

§ 13 DM:
En första samling hos oss den 12/2 kl. 18.30.

§ 14 Städning:
Besked saknas från seniorerna, vi avvaktar till det kommer.

§15 Uthyrning:
Vi höjer åldersgränsen till 20 år vid extern uthyrning.

§16 Sommarläger:
Sista anmälan är den 28/2. lägeravgiften till kåren blir
2.000:- exkl. resa. Kåren betalar ledaravgifterna. Det ser ut
att bli 5-6 patrullscouter som åker.

§17 Övrigt:
Matias har lämnat tillbaka den f.d. trasiga kanoten.
Använd vår hemsida till att sprida information om
avd. arbetet.
Församlingen undrar om vi vill hjälpa till med
”Livsloppet” den 24/3. mer info kommer.

§ 18 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………