Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2007-03-05


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2007-03-05.

§ 1 Mötet öppnades av Bernt.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Agneta.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Diverse från SSF och distriktet.
Ledarskoj.
RM-patrullscout.
DM-junior och minior.
Ekonomistämman.

§ 7 Rapporter:
Minior, en liten men trogen skara.
Junior, få barn.
Patrull, en trogen skara som alltid kommer. Kompisvecka på
gång.
Senior, låg verksamhet.

§ 8 Ekonomirapport:
Bg. ca. 42.000:-.
20:- i ökad avgift för +16 bekostas av kåren.
¬ 12.905:- har kommit in i medlemsavgifter. Påminnelse till alla om medlemsavgiften..

§ 9 Supporterklubben:
Aktiviteter under livsloppet. Fixardag den 21 april.

§ 10 Falkentröjor:
Lämna den sista i varje storlek som prov. 200:- kostar
en tröja för aktiva ledare på avdelningar och i styrelsen.
Redovisning till Essan med vem som har köpt och vilken storlek.

§ 11 Internetuppkoppling till scoutgården:
En uppkoppling kunde öka intresset för uthyrning enligt seniorerna. Uffe får kolla om detta är möjligt och till vilken kostnad.

§ 12 Kårstämman den 19/3:
En senior tillfrågas om att sitta ordförande under stämman.
Bernt fixar fika.
Varje avd. skriver något om året som gått till verksamhetsberättelsen.

§ 13 DM-junior/minior:
Start och mål vid Värsnäsgården. Kåren tar hand om ekonomin
och kontrollerna livlina (Marie), scoutfakta (Sören) samt valfri (Senior).
Nästa möte den 15/3.

§ 14 Städning:
Seniorerna vill städa på onsdagarna vilket passar avdelningarna mindre bra. Mathias spånar vidare om detta.

§15 Sommarläger:
9 patrullscouter och två ledare är anmälda.

§16 Övrigt:
Brandsläckarna servas v.10 och batterierna byts i brandvarnarna (Sören).

§ 17 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………