Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2007-03-19


Konstituerande styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2007-03-19.

§ 1 Mötet öppnades av Bernt Wiede.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören Tagemark.

§ 4 Till justeringsman valdes Marie Hultenius och Ulf Stenberg.

§ 5 Till att teckna firma Falkens scoutkår fram till nästa kårstämma utsågs:

Bernt Wiede, 610331-2713
Else-Britt Wilhelmsson, 490928 – 2982
Agneta Melkersson, 531022-2962

Var och en upp till 25 000 kronor, belopp där utöver två (2) i förening.
Denna punkt förklarades som omedelbart justerad.

§ 6 Inga övriga frågor.

§ 7 Mötet avslutades.
Ordf :………………………………….. Sekr :……………………………….


Just :…………………………………… Just :………………………………..