Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2007-04-02


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2007-04-02.

§ 1 Mötet öppnades av Bernt.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Uffe.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Diverse distr. post.
Inbjudningar till div. utbildningar.
Naturbolaget har föreningskväll 26 april.
Försäkringsförnyelse, inga ändringar.
Firandet av Sveriges Nationaldag.

§ 7 Rapporter:
Minior, åker till Troll med 4 barn och 2 ledare.
Junior, få barn. Eventuellt samarbete med miniorerna.
Patrull, fungerar bra.
Senior, låg verksamhet. Kan vi samarbeta med någon annan
kår??

§ 8 Ekonomirapport:
Bg. ca. 48.500:-.
Kommande kostnad för lägerledare ca: 7 000:-.
Fonderna är stabila.

§9 Sommarläger:
9 patrullscouter och 4 ledare åker. Uffe beställer resa till 13 personer.

§10 DM junior/minior:
Nytt möte 11/4. Kontrollen får ta 20 min och ger 10+2 poäng.
5 patruller skall få plats på varje kontroll.
§11 Framtidskväll:
Hur utvecklas kåren. Brainstorming på Fixaredagen den 21/4.
Agneta fixar diskutionsunderlag.

§12 Övrigt:
St Georg den 23/4 i Lindsdal. Anmälan till Agneta.
Majblommor delas ut 16-19/4.
Vårutskick till blivande 2:a klassare i vårt upptagningsområde.
Mötesdagen blir onsdagar. Sören fixar kort.
Nästa möte 7/5, Bernt ordnar fika.

§ 13 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………