Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2007-10-01


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2007-10-01.

§ 1 Mötet öppnades av Bernt.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes John.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Protokoll från distrikt.
Inbjudan till 100-årsjubileum.
Information om julförsäljningen.

§ 7 Rapporter:
Minior, planerad övernattning 12-13/10.
Junior, kommer förmodligen att bli fler när fotbollsträningen
slutar.
Patrull, en trogen skara och mötena rullar på.
Senior, det finns några nya som är intresserade att vara med.
Agneta, vi måste beställa i tid för att få hem varor till julavslutningen.

§ 8 Ekonomirapport:
Bg. 9000.-. Utgifter under oktober 10.000:-.
Beslut, Essan tar ut 10.000:- från Mixfonden.
Terminsbidraget, 300:- kan kvitteras ut av Essan.
Hur ökar vi uthyrningen av scoutgården?? Uffe gör en
Informationslapp som vi hänger upp på alla ”allmänna”
anslagstavlor i vårt område.

§9 Brandsyn:
Genomgång av SBA på nästa styrelsemöte.


§10 Kåravslutning:
Planeras till den 5/12.

§11 Falken 50-år:
Födelsedagen skall firas under 2008. Vi har även Älghornsjakten
Fångarna på Slottet och Falkendagen att arrangera så det blir
ett aktivt år!

§12 Distriktsstämma:
Hålls i Hjortsberga den 14/10 och kåren har 5 platser.
Agneta kör och övriga stämmer av med henne.
Ett påverkanstorg kommer att finnas under stämman.
Styrelsen beslutade enhälligt att kårens delegater skall röste nej
till distriktssammanslagningen.
Styrelsen beslutade enhälligt att gå på förbundsstyrelsens
förslag angående motionerna till förbundsstämman.

§13 Övrigt:
Det finns nya bra böcker i ledarrummet.
2008-år läger på Ljungnäs söker funktionärer, är någon
intresserad?
Sören tackar för uppvaktningen på sommarens läger.


§ 14 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………