Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2003-11-20


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2003-11-20.

§ 1 Mötet öppnades av Essan.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till justeringsman valdes Jennie.

§ 4 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 5 Post:
Distrikts post med protokoll.
Inbjudan till seniorerna, DM i nattwolleyboll 5/12.
Div. lägerinbjudningar.

§ 6 Rapporter:
Minior 1: Agneta byter till juniorerna f.o.m. 1/1-04.
Minior 2: Bra stämning på avd.
Junior: 17 st. barn och det snurrar på.
Patrull: Bra men ojämn uppslutning.
Senior: 7 st. trogna deltagare. Oönskade besök förekommer i seniorrummet.

Agneta: Scoutvarorna har kommit, utdelning på gång.
Eventuellt kommer skåpet att låsas.


§ 7 Avslutningen.
Programmet är spikat till den 3/12.
Sören kollar facklorna.
Sista städveckan är v.50.

§ 8 Terminsstart.
Avdelningsarbetet börjar v.04. Ledarupptakt v.03 som avslutas på
lokal.
Första styrelsemötet 2/2-04 kl.19.30 i scoutgården.§ 9 Bidrag.
Johanna beviljas full täckning för sin resa till förbundsstämman.
Notan hamnar på ca. 2400:-.

§ 10 Övrigt.
Städdagen är genomförd med bra resultat.
Ett (1) märke per barn och termin ingår i medlemsavgiften, övriga
märken kostar 10:- st. Essan hanterar de pengar som kommer in.
Medlemslistan är reviderad.
Julfesten med Lions kommer att genomföras som vanligt. Mer info.
kommer.

§ 11 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………