Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2008-02-04


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2008-02-04.


§ 1 Mötet öppnades av Sören.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Uffe.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Info och inbjudan om eko. stämman.
Nya eko. regler från förbundet.

§ 7 Ekonomirapport:
Driftbidraget har kommit.
På bankgirot idag 32 500:-, 5 000:- bokade till tältinköp och 5 000:- bokade till kanottillbehör.
Dags för terminsavgift vt 2008, 250:-. Förbundsavgifter för 2008 som vanligt men förändringar kommer att införas till 2009.
Medlemslistorna måste kollas! Ändringar till Uffe snarast.
Terminsbidrag finns att hämta hos Essan.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Minior, terminen är igång.
Junior, terminen är igång.
Patrull, terminen är igång.
Senior, full fart och en egen hemsida.
Essan, aktivitetsrapporter ”på nätet” mer info kommer.
Agneta, kolla om ni behöver märken i god tid.
Uffe, alla avd. program finns nu på hemsidan.
Sören, Majblomman kommer att säljas som vanligt. Uthyrningen rullar på.

§ 9 Ekostämman.
Agneta kommer att åka dit.

§ 10 Falken 50-år.
Inbjudan ute till många gamla Falkar. Skall vi ta fram ett jubileumsmärke. Annons i Totempålen, Uffe och Agneta spånar. Agneta pratar även med Kalmarposten.

§ 11 S:t George.
Det är Falkens tur att arrangera. Essan kollar om Gillet vill hjälpa till.

§ 12 Fångarna på Fortet.
Hela distriktet kan inbjudas eftersom distriktsstyrelsen har lovat att hjälpa till med det praktiska. Uffe skickar en blänkare till distriktet. Essan kollar med märkesleverantören.

§ 13 Älghornsjakten.
Förslag på en bra bana finns. Uffe skickar en blänkare till Totempålen. Vi uppmanar alla att komma med förslag till märket.

§ 14 Övrigt.
Fixardag den 12/4, kl. 9,30-15,00.
Essan har köpt 5 bord och 25 stolar på auktion för 1 500:-.
Varje avdelning blir förslagsvis en lokalförening för 2007-års redovisning till förbundet. Uffe fixar blanketter till varje avd. Blanketterna skall vara hos Essan senast den 21/2 så att hon hinner skicka iväg dom till förbundet innan den 1/3.
Vill andra kårer hyra scoutgården så kommer det att kosta 200:- .

§ 14 Mötet avslutas:Ordf.:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………