Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2008-03-03


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2008-03-03.


§ 1 Mötet öppnades av Agneta.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Johanna.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Diverse protokoll.
Information och inbjudan till årets läger.

§ 7 Ekonomirapport:
Bankgirot 36 500:-. Kommande utgifter under månaden 5 000:-. Inkommen hyra tom. 14/3, 8 800:-.
Medlemsavgifterna droppar in. Avgiften för medlemmar +16 beslutades till 250:-/år.
5 lokalavdelningar är anmälda till förbundet.
Sammanslagningen av de 3 distriktens ekonomi är inte klar. Blekinge krånglar!!

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Minior, en liten trogen skara. Hajk i Borgholm till helgen.
Junior, fungerar bra.
Patrull, fungerar bra.
Senior, aktiviteter så det knakar.
Agneta, kolla om ni behöver märken i god tid.
Uffe, kollar och köper in ett nytt tält. Kollar även på lite övrig utrustning.
En ide på jubileumsmärke presenterades. Priser och leveranstider skall kollas.

§ 9 Läger 2008.
Stenkul-08, prel. anmälan skall vara inne till den 15/3. 300:- för patrull/junior och 150:- för minior. Ledarfågan verkar lösa sig. Definitivanmälan skall vara inne den 19/5. Pga. den korta tiden lägger kåren ut prel. avgiften tills vi får in pengarna från barnen. Vi räknar med 12-15 barn. Uffe samordnar anmälan. Vi har fått en förfrågan från Emmaboda/Kyrkhult om att dela by och vi bestämmer att vi gör detta. Kolla in www.stenkul.se .§ 10 Falken 50-år.
Anmälningar trillar in. Alla spånar på hur vi presenterar kåres historia på bästa sätt. Mammaföreningen kommer att skänka 1 000:- för inköp av någon lämplig pryl.
Vi förbereder den 20/4, 15.00-17.00.

§ 11 Kårstämman.
Tisdagen den 8/4, Sören fixar inbjudan som kommer att ligga i scoutgården fom. nästa vecka. Fika kl. 18.00 och förhandlingar kl. 19.00.

§ 12 Fångarna på Fortet.
Inbjudan finns i Totempålen och kommer även att skickas till alla kårer.

§ 13 Älghornsjakten.
Förslag på en bra bana med kontroller inlagda presenterades av Uffe.

§ 14 Övrigt.
Fixardag den 12/4, kl. 9.30-15.00.
Yttligare 5 bord och 25 stolar samt ett piano finns nu i Scoutgården.
Inbjudan till ST:Georgsfirandet skall komma från Gillet.
Anslagstavlan vid vägen är på plats.
Anne skickar ett Grattiskort till Marie och hennes man som blivit föräldrar.

§ 15 Mötet avslutas:Ordf.:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………