Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2008-04-07


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2008-04-07.


§ 1 Mötet öppnades av Bernt.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Per.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Diverse protokoll. Frågenkät från kommunen ( §14 ). Hälsning från Linnea som snart kommer hem från Mexiko.
Inbjudan till St: Georgsfirandet vid Kalmar Slott.
Förfrågan om annons i Eniro. Beslut om annons för 1250:-.

§ 7 Ekonomirapport:
Bankgirot ca. 37 500:-. Kommande utgifter under månaden 10 000:-.
Medlemsavgifter, det saknas ett fåtal.
Ekonomiskt bidrag har inkommit från Lions och Frimurarlogen. Bernt skickar tackbrev.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Minior, en liten trogen skara. Hajken i Borgholm blev lyckad.
Junior, fungerar bra och rullar på.
Patrull, fungerar bra och rullar på.
Senior, aktiviteter så det knakar.
Majblommorna, försäljningen sköts som vanligt.
Uthyrning, vi hjälps åt med städningen enligt en lista.
Medlemsregistreringen Melker, klart för att köra igång för kommande år.

§ 9 Ledarbemanning ht-08:
Vi står åter igen inför stora problem. Minior och juniorsidan ser extremt tunn ut efter sommaren. Vi konstaterar att det inte finns någon lösning i dagsläget.

§ 10 Läger 2008.
Stenkul-08, prel. anmält är 15 barn och 4 ledare. Vi bor ihop med Emmaboda. Definitivanmälan skall vara kåren tillhanda senast 30 april. Kolla in www.stenkul.se .§ 11 Falken 50-år.
Öppet hus mellan 14.00-16.00. Olika aktiviteter ordnas runt scoutgården.
Anne och Agneta kollar matpriser hos olika leverantörer.
Uffe har beställt 200 Jubileumsmärken.
Över 50 ”Gamla Falkar” har anmält sig. Vi räknar med 70 deltagare till festen.

§ 12 Kårstämman.
Allt klart, Bernt fixar fikan.

§ 13 Fångarna på Fortet.
Viss förvirring efter det som skrevs i Totempålen. Agneta reder ut detta med distriktet.

§ 14 Älghornsjakten.
Bra bana med kontroller som Uffe gjort fastställdes. Vi ber om hjälp med kontrollanter på 50-årsfesten.

§ 15 Enkät från kommunen.
Styrelsen svarade på enkäten och Agneta skickar in den.

§ 16 Övrigt.
Styrelsen kontaktar familjen Bjerre angående fonderade pengar till höstens kårhajk.
Falken skall skicka en delegat till valberedningens möte med det nya distriktet den 20 april.
Bernt skriver ett förslag till bidragsansökan till Odd Fellow.

§ 17 Mötet avslutas:Ordf.:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………