Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2008-05-05


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2008-05-05.


§ 1 Mötet öppnades av Bernt.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Ulf.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Diverse från distriktet bl.a. om tävlingar och avslutning. Ny mailadress till kansliet.
Inbjudan till fanborg den 6/6. Inbjudan till stadsfesten.
Emmaboda scoutkår upprättar en minnesfond för Jonas Widerstedt, kåren bidrar med 200:-.

§ 7 Ekonomirapport:
Bankgirot ca 48 500:-, varav 13 000:- är inkomna lägeravgifter. Kommande utgifter under månaden 24 500:-.
Medlemsavgifter, det saknas ett fåtal.
50-årsfesten gav ett netto på 1 300:-.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Kompisvecka under v. 20.
Diskussion om ledarbristen. Föräldramedverkan är ett måste under nästa verksamhetsår.
Majblommorna, dags att redovisa. Lista kommer att hänga på kontoret.
Närvarorapporterna till Essan senast den 20/6.
Uthyrningen rullar på.

§ 9 Kåravslutning.
Avslutningen sker avdelningsvis.
Höstupptakt för ledare söndagen den 24/8 kl. 18.00.
Startkväll för den nya minioravdelningen onsdagen den 27/8 kl. 18.00-20.00.
Ledaravslutning hos Per den 5/6, kl. 18.00.

§ 10 Läger 2008.
Ledare på heltid blir Uffe och Linnea. Vi har anmält 2 ledare på heltid och 2 på halvtid, 8 patrull, 4 junior samt 1 minior.

§ 11 Fångarna på Slottet.
Vi kör som det är tänkt. Ny påminnelse skall ut i Totempålen.

§ 12 Älghornsjakten.
Ny påminnelse skall ut i Totempålen.

§ 13 Övrigt.
Essan och Sören tilldelades ”Stort förtjänstmärke i guld” på 50-årsfesten.
Övriga förtjänstmärken som skall delas ut den 27/8 är:
15-årsmärket till Bernt.
10-årsmärket till Agneta.
5-årsmärket till Per, Johanna, Uffe och Anne.

§ 14 Mötet avslutas:Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………