Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2008-10-06


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2008-10-06.


§ 1 Mötet öppnades av Bernt.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Ulf.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Stämmohandlingar till distriktsstämman. Minnesanteckningar från distriktsmöte. Diverse informationsutskick. Ny kommunikationsplattform från förbundet.

§ 7 Ekonomirapport:
Bankgirot ca 10 500:-. Kommande utgifter under månaden 3 300:-.
Älghornsjakten gav ett litet underskott, Fångarna på Slottet gav ett smärre överskott.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Minior, 13 barn och fungerar bra. Vuxenhjälp önskas.
Junior, 8 barn och föräldrahjälp är bokad under hösten. Har kört en brandskyddsutbildning.
Patrull, 7 barn som kom 2:a på Älghornsjakten!
Senior, 12 st. Programmet flyter på bra. Har genomfört Video mat o mys med 50 deltagare. Har även fått beröm för sin medverkan på Älghornsjakten.
Kassör, uppmanar alla att stämma av närvaron regelbundet.
KUL, 1 deltagare på GLASS, Linnea.
Uthyrning, finns bokningar framöver.

§ 9 Kåravslutning.
Vi provar i egen regi i scoutgården.

§ 10 Läger 2009.
Vi hänger på något läger som arrangeras. Alla håller utkik.

§ 11 Fångarna på Slottet.
159 gästande deltagare. Lyckat med bra väder.§ 12 Älghornsjakten.
123 deltagare. Lyckat. Tackbrev från Rinkabyholm! Bernt ordnar priser och Uffe en graverad skylt till hornet.

§ 13 Distriktsstämma.
Johanna åker till Tingsryd den 26/10.

§ 14 Kårhajk.
Boda borg är bokad. Samling i scoutgården på lördag kl. 8.30. Avdelningarna ser till att det finns plats i bilar till alla deltagare. Pär lånar en släpvagn.

§ 15 Övrigt.
Video mat o mys blev lyckat. Kåren köper den mat som blev över och använder den till kårhajken.
50-årsfest för ledare den 21/11 med thaimatlagning. Uffe beställer.
Brandsläckarna är servade.
Vi måste köpa på oss mer bord, håll ögonen öppna.

§ 16 Mötet avslutas:Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………