Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2008-11-24


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2008-11-24.
§ 1 Mötet öppnades av Anne.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Ulf.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Totempålen. Inbjudan från Naturbolaget. Föreningsposten.
§ 7 Ekonomirapport:
Saldo ca 18 000:-. Betalning ut i närtid ca 6 000:-. Direktfakturering av medl. avgifter direkt efter nyåret den 15/1. 300:- per termin och av det får kåren 169:50. För 16+ får vi 19:50. Kolla medlemslistorna!! Närvarokorten in till Essan snarast efter avslutningen.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Tårtmästerskap för samtliga under sista veckan. Föräldrar och syskon bjuds in.
Bilder från Bodaborg finns på hemsidan.
Uffe delar ut Älghornet till vinnande patrull i Rinkabyholm.
§ 9 Vårterminen 2009.Verksamheten startar v. 04. Upptaktsmöte för ledare den 13/1, kl. 18,30. Bemanning under våren.
Minior, John ,Marie och seniorer. Jenny tillfrågas.
Junior, Pär och Svenne.
Patrull, Uffe och Sören
Senior, Rullar på mha. Matthias.
§ 10 Övrigt.
Hc-festen som vanligt den 6/1. Ny lokal är Sandra. Samma rutiner som vanligt och vi tar hjälp av partull- och seniorscouter.
Anne och Essan gör kompletterande inköp på IKEA och på förbrukningsmaterial.
En minnespärm för familjen Bjärres Minnesfond ska inskaffas. Uffe letar efter någon lämplig som skall användas i framtiden.
Vi, alla, spanar vidare om lämpligt läger.
§ 11 Mötet avslutas:Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………